för barn, inre barn och artister som vill lyckas

genom lek, uttryck, egenmakt, inre styrka och medkänsla

Coaching

Du som artist kan få coaching och lära dig om att bygga din inre och yttre styrka på scen när du växer in i din artistisk karriär. Även om du redan är verksam kan du få stöd för att hantera mentala utmaningar, hälsoutmaningar och påfrestande scen och publik situationer. Vi har erfarenheter, kunskap och teknik att hjälpa dig. Kontakta oss:

contact@gabigal.se