för barn, inre barn och artister som vill lyckas

genom lek, uttryck, egenmakt, inre styrka och medkänsla